Parafia i klasztor franciszkanów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju
13 Lipiec
2021

60-lecie kapłaństwa o. Władysława Niemca

60-lecie kapłaństwa o. Władysława Niemca (OFMConv)

 

 

            15  czerwca1961 r. o. Władysław Niemiec przyjął święcenia kapłańskie. Minęło 60 lat od tego wydarzenia…

           W Horyńcu-Zdroju,  11 lipca w niedzielę  obchodzono niezwykły jubileusz o. Władysława. O godzinie 11:00 rozpoczęła się uroczysta suma, której przewodniczył bp pomocniczy diecezji zamojsko-lubaczowskiej  dr hab. Mariusz Leszczyński. W koncelebracji brali udział: przybyły z Krakowa minister prowincjalny  o. Marian Gołąb, o. Jan Szpyt, o. Sylwester Miecznik oraz posługujący w Horyńcu- Zdroju i obchodzący 45- lecie święceń zakonnych ojcowie: Stanisław Ziętek i Tadeusz Zając  orazproboszcz  horynieckiej parafii o. Bogdan Klóska. Wśród zebranych na Mszy Świętej obecna była Pani Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła. We mszy św. uczestniczył także  wójt Gminy Horyniec- Zdrój mgr inż. Robert Serkis. Na uroczystość przybyli krewni o. Władysława bardzo licznie zgromadzeniu miejscowi parafianie.

            Schola ,,Horynieckie Aniołki” rozpoczęła uroczystość śpiewem  hymnu beatyfikacji o. Michała i o. Zbigniewa, męczenników z Pariacoto.Ojciec Bogdan powitał przybyłych gości, dziękując za obecność. Przewodniczący Eucharystii bp dr hab. Mariusz Leszczyński ciepło odniósł się do Jubilata, wspominając czasy swojej ministrantury. Przypomniał, że o. Władysław opiekował się ministrantami i uczył ich śpiewać, a głos miał mocny.

            W czasie homilii Prowincjał przypomniał wiele faktów z życia dostojnego Jubilata. Uwagę zwracały słowa zapisane o ojcu Władysławie przez jego przełożonych,gdy był w seminarium. Podkreślano siłę głosu i zdolności kaznodziejskie. Ojciec Władysław szczególnie upodobał sobie Matkę Bożą i będąc klerykiem, wiele czasu poświęcał na osobistą modlitwę do Maryi. Ojciec Prowincjał odniósł się do czytanej Ewangelii (Mk 6, 7-13) w kontekście obchodzonego jubileuszu. Mówił o rozesłaniu apostołów i ich szczególnej misji oraz sile. Podkreślał rolę kapłanów we współczesnym świecie. Z zadowoleniem wyrażał się o kapłaństwie ojca Władysława, który pozostał wierny swojemu powołaniu. Prowincjał podzielił się z zebranymi spostrzeżeniem, że ilekroć odwiedzał ojca Władysława, zawsze zastawał Go z różańcem, stąd wręczył mu w prezencie perłowy różaniec z relikwiami II stopnia Męczenników Franciszkańskich z Pariacoto.

            Pod koniec Eucharystii był czas na podziękowania i życzenia dla Jubilata.
Bp Mariusz Leszczyński podarował stułę, ojciec Bogdan odczytał specjalny list gratulacyjny od papieża Franciszka. Przedstawiciele wspólnot parafialnych, wręczając piękne bukiety, wyrazili wiele słów podziękowań, życzeń i zapewnień o modlitewnej pamięci. Gratulacje przekazała również Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła. Chór ,,Angelus” zaintonował ,,Barkę”, a Pan organista podał ton do wyśpiewania życzeń: ,,Życzymy, życzymy...”

            Proboszcz o. Bogdan podziękował wszystkim, którzy pomagają w opiece nad ojcem Władysławem, szczególnie panu doktorowi Tomaszowi Kusiorowi i paniom pielęgniarkom z Ośrodka Zdrowia w Horyńcu-Zdroju, paniom przygotowującym posiłki w klasztornej kuchni oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób otaczają Go troską.

            60 lat kapłaństwa to piękny jubileusz i chyba pierwszy tak uroczyście obchodzony w Horyńcu. Życzymy ojcu Władysławowi przede wszystkim zdrowia, oby Maryja Niepokalanie Poczęta zjednywała mu u Pana Boga wszystkie potrzebne łaski.

Agata Nesterak

zdjęcia w dziale "GALERIA"

NOWINY HORYNIECKIE MIEJSCE OBIAWIEN MATKI BOŻEJ
Stowarzyszenie Nowin Horynieckich Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Chata Pielgrzyma