Parafia i klasztor franciszkanów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju

PARAFIA / SAKRAMENTY

CHRZEST

Sakrament chrztu świętego udzielany jest w trzecią niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz. 11.00.
Dziecko należy zapisać do chrztu w kancelarii parafialnej przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, przynosząc ze sobą:
1. Akt urodzenia dziecka z USC
2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka (jeżeli ślub był zawarty poza naszą parafią)
3. Zaświadczenie dla chrzestnych (od ich proboszcza, jeżeli są z innej parafii)
4. Dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, dokładny adres)

Uwaga!
Chrzestnymi mogą być jedynie praktykujący katolicy (bierzmowani, po ślubie kościelnym, uczestniczący regularnie we Mszy Świętej, często korzystający z sakramentu pokuty i komunii świętej).

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Wszelkie formalności należy załatwiać minimum na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z SAKRAMENTEM ŚLUBU:
Pierwsza rozmowa z duszpasterzem:
1. Ustalenie daty ślubu.
2. Przedstawienie wymaganych dokumentów celem spisania protokołu przedślubnego.
3. Ustalenie daty sporządzenia protokołu.

Druga rozmowa z duszpasterzem:
1. Sporządzenie protokołu przedślubnego.
2. Ustalenie daty wygłoszenia zapowiedzi.

Trzecia rozmowa z duszpasterzem:
1. Omówienie ceremonii sakramentu małżeństwa.

DOKUMENTY POTRZEBNE PRZY ZAŁATWIANIU FORMALNOŚCI ŚLUBNYCH
1. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Zaświadczenie ukończenia konferencji przedmałżeńskich, zaświadczenie z konferencji dekanalnych oraz z rozmów indywidualnych w poradni rodzinnej.
3. Dowody osobiste narzeczonych.
4. Świadectwo chrztu oraz bierzmowania z parafii chrztu (świeżej daty).
5. Ostatnie świadectwo z katechizacji.
6. Dane świadków sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego).

POGRZEB

Formalności związane z pogrzebem ustalamy w każdej chwili w kancelarii parafialnej.
Należy ze sobą przynieść:
1. Akt zgonu z USC.
2. Zaświadczenie, że zmarły przyjął przed śmiercią sakramenty święte.
Dzień i godzinę pogrzebu należy ustalić w pierwszej kolejności z duszpasterzem.

NOWINY HORYNIECKIE MIEJSCE OBIAWIEN MATKI BOŻEJ
Stowarzyszenie Nowin Horynieckich Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Chata Pielgrzyma