Parafia i klasztor franciszkanów pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Horyńcu Zdroju

STOWARZYSZENIE NOWIN HORYNIECKICH

Zachęcamy parafian, Waszych znajomych i bliskich, którzy mieszkają poza Horyńcem, a także Kuracjuszy i Gości do przekazania 1% podatku za rok 2020.

Jeżeli chcesz wesprzeć prace przy budowie drogi dojazdowej do kaplicy Matki Bożej  w Nowinach Horynieckich

w formularzu PIT wpisz:

Numer KRS: 0000397954
Cel szczegółowy: Stowarzyszenie Rozwoju Nowin Horynieckich

Organizator akcji: Fundacja Brat Słońce
Dane odliczenia 1% na rzecz stowarzyszenia można znaleźć również tutaj: https://www.e-pity.pl/pity-2020/akcja-e-life-jeden-procent-2021-KRS-0000397954--30122

WYPEŁNIJ E-PIT W WERSJI ON-LINE:

POBIERZ PROGRAM DO ROZLICZENIA PIT NA KOMPUTER:

NOWINY HORYNIECKIE MIEJSCE OBIAWIEN MATKI BOŻEJ
Stowarzyszenie Nowin Horynieckich Intencje modlitewne za wstawiennictwem Matki Bożej Chata Pielgrzyma